Дубенська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Dubno

Про порядок розгляду звернень громадян у Дубенській місцевій прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України.

30.09.2016 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя» від 02.06.2016, яким внесено зміни до Конституції України, зокрема, доповнено статтею 131-1.

У відповідності до норм статті 131-1 прокуратура здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Крім того, пунктом 9 розділу VI Конституції України, передбачено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Згідно частини 3 статті 2 Закону України «Про прокуратуру», на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Також, згідно норм Закону України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014 внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 даного Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Законом України «Про звернення громадян» зазначено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.

Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.

Порядок розгляду звернень у Дубенській місцевій прокуратурі.

Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:

  • прийняття звернення до свого провадження;
  • направлення звернення підпорядкованому прокурору;
  • повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
  • скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;
  • долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.

Про направлення звернення до інших органів, або на адресу підпорядкованих прокурорів обов’язково повідомляється заявник.

Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника.

У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур з повідомленням про це заявників.

Максимальні строки вирішення не можуть перевищувати 45 днів для розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.

Днем виконання звернення вважається дата відправлення письмової відповіді.

 

ГРАФІК
прийому громадян працівниками Дубенської місцевої прокуратури

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Кабінет Тел. робочий Прийомний день
Шарабар Анатолій Вікторович Керівник Дубенської місцевої прокуратури 2 поверх 3-25-40 Середа
10:00-13.00
15.00-17:00
Стецюк Олег Михайлович Перший заступник керівника Дубенської місцевої прокуратури 2 поверх 4-13-95 Вівторок
10:00-13.00
15.00-17:00
Місюк Віталій Миколайович Заступник керівника Дубенської місцевої прокуратури 1 поверх 4-27-00 Четвер
10:00-13.00
15.00-17:00
Прокурори Дубенської місцевої прокуратури та її відділів,
начальники відділів Дубенської місцевої прокуратури
Щоденно
9.00-13.00
15.00-18.00

 

Примітка: Працівники Дубенської місцевої прокуратури та її відділів – прокурори прокуратур та начальники відділів здійснюють прийом громадян щоденно з 9.00 до 13.00 години та з 14.00 до 18.00 години.

У вихідні дні прийом громадян здійснює чергові працівники Дубенської місцевої прокуратури з 9.00 до 14.00, які перебувають за адресою розташування Дубенської місцевої прокуратури, Млинівського та Радивилівського відділів.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Телефон «гарячої лінії» Дубенської місцевої прокуратури (03656) 4-34-34

Електронна адреса для звернень громадян dubno@pro.gov.ua

Електронна адреса для запитів на інформацію громадян public.dubno@pro.gov.ua

 

ГРАФІК
виїзного прийому громадян керівництвом Дубенської місцевої прокуратури
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Місце здійснення прийому громадян Тел. робочий Прийомний день та години прийому
Шарабар Анатолій Вікторович Керівник Дубенської місцевої прокуратури Радивилівський відділ дубенської місцевої прокуратури (03656) 3-25-40 Перший четвер місяця
10.00 - 13.00 год.
Млинівський відділ Дубенської місцевої прокуратури Третій четвер місяця
10.00 - 13.00 год.
Стецюк Олег Михайлович Перший заступник керівника Дубенської місцевої прокуратури Радивилівський відділ Дубенської місцевої прокуратури (03656) 4-13-95 Перша та третя середа місяця
10.00 - 13.00 год.
Млинівський відділ Дубенської місцевої прокуратури Друга та четверта середа місяця
10.00 - 13.00 год.
Місюк Віталій Миколайович Заступник керівника Дубенської місцевої прокуратури Радивилівський відділ Дубенської місцевої прокуратури (03656) 4-27-00 Перший та третій вівторок місяця
10.00 - 13.00 год.
Млинівський відділ Дубенської місцевої прокуратури Другий та четвертий вівторок місяця
10.00 - 13.00 год.

У вихідні дні прийом громадян проводить черговий працівник місцевої прокуратури.

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Дубенської місцевої прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

 

ЗАЯВА (СКАРГА)

 

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора  
___________________________

 

Дата, підпис